GINOP-5.2.4-16 Gyakornoki program pályakezdők támogatására

2019. január 15

Keretösszeg: 30 milliárd forint
Igényelhető összeg: 2,3 millió – 30 millió forint
Beadási határidő: 2020.03.31.


A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben, felnőttoktatásban vagy felnőttképzésben megszerzett szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi foglalkoztathatóságuk növelése.

A gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén egyrészt bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára a gyakornok foglalkoztatásához kapcsolódóan kilenc hónapon keresztül, másrészt lehetőséget teremt segítő vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenység ellátására és szükség esetén az új munkahely tárgyi és infrastrukturális feltételeinek kialakítására is.


Támogatható tevékenységek köre:
 • gyakornokok foglalkoztatása (9 havi bruttó bér és járulékok),
 • vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység (80 000 Ft/hó),
 • adminisztrációs tevékenység,
 • kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás.
 • megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása,
 • a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a munkavégzéshez szükséges eszközök, immateriális javak beszerzése,
 • a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához, a gyakornoki munkavégzés ellátásához szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás,
 • megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.


Gyakornokkal szembeni elvárások:
 • 25 évesnél fiatalabb
 • középfokú szakképesítéssel rendelkezik
 • a ámogatást igénylő vállalkozással nem állt munkaviszonyban a támogatási kérelem benyújtását megelőzően.

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel (az előtársaság időszaka nem számít bele),
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt

Támogatás formája, összege: vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.300.000 Ft maximum 30 000 000 Ft.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 100%-a


Előleg: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 15 millió Ft


A pályázatok benyújtása: 2020. március 31-ig lehetséges.


Kötelező vállalás: a gyakornok(ok) továbbfoglalkoztatása a támogatott 9 hónapot követően további 4,5 hónapig.


A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a projekt megkezdésétől számítva minimum 9, maximum 18 hónap, de legkésőbb 2021. július 31-ig a fizikai befejezésének meg kell


Tájékoztató letöltése PDF formátumban