GINOP-4.1.2-18 Megújuló energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatása

2019. január 15

Keretösszeg: 52,5 milliárd forint
Igényelhető összeg: 1,5 millió – 100 millió forint
Beadási határidő: 2019.03.27.


A felhívás hozzájárul az épületek energiatakarékosságának és energiahatékonyságának megújuló energiaforrások felhasználásával történő javítására irányuló beruházások megvalósításához vissza nem térítendő támogatás formájában. Egyszerre szolgálja a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítését, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentését, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítését.

 

Támogatható tevékenységek köre:


A) Projekt-előkészítési tevékenységek

B) Energiahatékonyság javítására vonatkozó tevékenységek
(a projekt összes elszámolható költségének legalább 30%-a):

 • Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
 • Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
 • Meglévő bel- és kültéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása

C) Megújuló energiafelhasználás növelését célzó tevékenységek
(a projekt összes elszámolható költségének legalább 10%-a):

 • Napkollektoros rendszer telepítése a fejlesztésben érintett épület HMV igényének részbeni, vagy teljes kielégítése céljából, és/vagy fűtésrásegítésre és/vagy hűtésre
 • Brikett, pellet, faapríték, faelgázosító kazánrendszer kiépítése a fejlesztésben érintett épület fűtési és HMV igényének részbeni vagy teljes kielégítése céljából
 • Napelemes rendszer telepítése hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából, kizárólag a fejlesztésben érintett épület villamosenergiaellátásához
 • Hőszivattyú rendszerek alkalmazása fűtésre és/vagy hűtésre és/vagy használati melegvíztermelésre és/vagy fűtésrásegítésre

D) Egyéb tevékenységek:

 • Műszaki ellenőri szolgáltatás;
 • Projektmenedzsment: projektmenedzsmenthez kapcsolódó feladatokat ellátó munkatárs alkalmazása, projektmenedzsment feladatok ellátása;
 • Az energetikai szakértő nyilatkozatának és a hitelesített tanúsítványának elkészítése.

Támogatást igénylők köre:

Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek:

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt,
 • Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, egyéni vállalkozók, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

Támogatás formája, összege: vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 100 millió Ft.

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 50 %-a

Előleg: a megítélt támogatás 50%-a, de legfeljebb 50 millió Ft.

A pályázatok benyújtása: 2019. március 27-ig lehetséges.

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: a projekt megkezdésétől számítva legfeljebb 12 hónap

Fenntartási kötelezettség: befejezésétől számított 3 évTájékoztató letöltése PDF formátumban