GINOP-3.2.2-8.2.4-16 Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések, felhőalapú online üzleti szolgáltatások terjesztésének támogatása

2019. január 15

Keretösszeg: 48,2 milliárd forint
Támogatás összege:

 • Vissza nem rérítendő tmogatás: 1 millió Ft - 24 millió Ft
 • Hitel: 1,25 millió Ft - 37,5 millió Ft

Beadási határidő: 2019.03.08.


A Felhívás vissza nem térítendő támogatás és kölcsön együttes biztosítása révén a vállalkozások hatékonyságát és jövedelemtermelő képességének erősítését kívánja elősegíteni a belső vállalati folyamatok hatékonyságának, a vállalatok közötti üzleti kapcsolatok, a hálózatbiztonság és a szolgáltatások minőségének javításán, a hatékony tudásmenedzsment érdekében a különböző vállalatirányítási és egyéb üzleti rendszerek, megoldások bevezetésén és összehangolásán, a felhőalapú és egyéb online elérhető üzleti szolgáltatások bevezetésének és használatának ösztönzésén keresztül.


Elszámolható költségek:


Beruházáshoz kapcsolódó költségek

a) Immateriális javak beszerzésének költsége (Csak helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés/(rész)projekt esetén): üzleti alkalmazás, szoftver licensz díjak


Mindkét célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:
b) Eszközbeszerzés költségei: Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó IT és telekommunikációs eszközök költségei

 • hardver eszközök bekerülési értéke (a beszerzésre kerülő eszközök vételárának egyenként minimum nettó 30.000 Ft összegűnek kell lenniük);
 • hálózati eszközök bekerülési értéke;
 • közvetlenül a megvalósításhoz rendelhető okostelefonok és tabletek bekerülési értéke.

Felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterület esetén az alábbi kliensoldali hardver, hálózati és mobil eszközök költségei számolhatók el:

 • Személyi számítógépek (PC-k) / laptopok / notebook-ok
 • Nyomtatók / Szkennerek
 • Routerek / Switch-ek
 • Okostelefonok / Tabletek

Szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatások költségei


A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:
a) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, bevezetéséhez kapcsolódó szolgáltatások költségei,
b) Képzéshez kapcsolódó költségek vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybevett oktatás, betanítás illetve a kapcsolódó e-learning tananyagok igénybevételének költségei,
c) Egyéb szakértői szolgáltatás költségei vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelmi rendszerek, megoldások, implementálásához igénybevett IT és telekommunikációs eszközök kapcsán felmerült szaktanácsadás költségei.


A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületre vonatkozó fejlesztés / (rész)projekt esetén:
d) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei: felhőalapú és egyéb online üzleti megoldások bevezetéséhez kapcsolódó infokommunikációs szolgáltatások (specifikációk elkészítése, tanácsadás, testre szabás, telepítés, konfigurálás, tesztelés, integráció, migráció) költségei,
e) Képzéshez kapcsolódó költségek
f) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
g) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költségei


A támogatás formája: pénzügyi eszközzel (kölcsön) kombinált vissza nem térítendő támogatás.


A támogatás összege:

 • Vissza nem térítendő támogatás: minimum 1 millió Ft, maximum 24 millió Ft lehet, ha mind a két célterületet egyaránt érintő támogatási kérelemről van szó.
 1. A helyben telepített saját szoftver célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén maximum 16 millió Ft.
 2. A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem maximum 8 millió Ft.

Támogatás aránya: 35%, illetve 40%


 • Kölcsön: minimum 1,25 millió Ft, maximum 37,5 millió Ft lehet
 1. A helyben telepített saját szoftver bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összeg 25 millió Ft lehet.
 2. A felhőalapú szolgáltatások bevezetése célterületet érintő (rész)támogatási kérelem esetén a maximális kölcsön összege 12,5 millió Ft lehet.

A kötelezően felveendő kölcsön aránya minimum 50%, illetve 55%a lehet.
A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.


A kölcsön kondíciói:

Kamat

1% / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat

A PTK-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat

Szerződésmódosítás díja

Nem kerül felszámításra.

Egyéb költségek

Nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A kölcsön előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje

Legfeljebb 8 év, türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.


A projekt maximális értéke:
legfeljebb 75 millió Ft


Előleg: megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 12 millió Ft


Önerő: minimum 10%


A pályázatok benyújtása: 2019. március 8-ig lehetséges.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek: két célterületre lehet együttesen vagy külön-külön támogatási kérelmet benyújtani:

 • Vállalati komplex infokommunikációs és mobilfejlesztések támogatása - on-premise vagy in house módon, vagyis vállalkozáson belül történt üzleti IKT rendszer, illetve alkalmazás bevezetés (helyben telepített saját szoftver bevezetése).
 • Felhőalapú (IaaS, PaaS, SaaS) és egyéb online vállalati szolgáltatások, megoldások terjesztése és bevezetése a kkv-k körében (felhőalapú szolgáltatások bevezetése).

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap


Fenntartási kötelezettség: befejezésétől számított 3 évig


Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a mikro-, kis-, és középvállalkozások, melyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel,
 • éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 2 fő volt.


Tájékoztató letöltése PDF formátumban