GINOP-1.2.6-8.3.4-16 Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházások támogatása kombinált hiteltermékkel

2019. január 23

Keretösszeg: 88,94 milliárd forint
Támogatás összege:

 • Vissza nem rérítendő támogatás: 50 millió Ft - 750 millió Ft
 • Hitel: 50 millió Ft - 2 milliárd Ft

Beadási határidő: 2019.02.15.

A felhívás célja, hogy biztosítsa az élelmiszeripari feldolgozó középvállalkozások fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítését, munkahelyek megtartását eredményező beruházások támogatását, a területi különbségek csökkentését, a térségi felzárkóztatást és a helyi gazdaság megerősítését.


A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek:

Önállóan támogatható tevékenységek

 • Új termelő eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek

 • Infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének részbeni fedezése megújuló energia előállításával.
 • A termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez kapcsolódó informatikai eszközök és szoftverek beszerzése.
 • Az eszközbeszerzéshez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések.
 • Szabadalmak és egyéb immateriális javak megszerzése, érvényesítése és védelme.
 • Környezetirányítási, vezetési, minőségirányítási, hitelesítési és minősítési rendszerek bevezetése, tanúsíttatása, hitelesítése, termékek környezetvédelmi minősítése.
 • A tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek

Elszámolható költségek:

Beruházáshoz kapcsolódó költségek

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Építéshez kapcsolódó költségek
 • Immateriális javak beszerzésének költsége

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

 • Egyéb szakértői szolgáltatási költségek
 • Nyilvánosság biztosításának költsége

A támogatás formája: pénzügyi eszközzel (kölcsön) kombinált vissza nem térítendő támogatás.


A támogatás összege:

 • Vissza nem térítendő támogatás: minimum 50.000.000 forint, maximum 750.000.000 forint lehet.
 • Kölcsön: minimum 50.000.001 Ft, maximum 2.000.000.000 Ft lehet.
  A kölcsön összege meg kell, hogy haladja a vissza nem térítendő támogatás összegét.

A kölcsön kondíciói:


Kamat

1% / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat

A PTK-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat

Szerződésmódosítás díja

Nem kerül felszámításra.

Egyéb költségek

A hitelkérelem bírálatával, a kölcsönszerződés megkötésével és módosításával, valamint a kölcsön folyósításával összefüggésben nem számítható fel díj, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A kölcsön futamideje

a.) új ingatlan építés, átalakítás, bővítés, korszerűsítés esetén a Szerződéskötéstől számított maximum 15 év

b.) immateriális javak beszerzése esetén a szerződéskötéstől számított maximum 5 év,

c.) az ingatlanok és immateriális javak kivételével új eszköz beszerzése esetén az eszköz Tao. szerinti amortizációjának végéig.


Előleg: megítélt vissza nem térítendő támogatás 50%-a, de legfeljebb 375 millió Ft


Önerő: minimum 25%


A pályázatok benyújtása: 2019. február 15-ig lehetséges.


A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam: támogatói okirat aláírását követően legfeljebb 24 hónap


Fenntartási kötelezettség: befejezésétől számított 3 évig


Pályázók köre:
Támogatási kérelmet nyújthatnak be azok a Magyarországon székhellyel rendelkező középvállalkozások, melyek

 • rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel,
 • a projekt összköltsége nem haladja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti év értékesítés nettó árbevétel, egyéni vállalkozók esetén az adóalapba beszámított bevétel kétszeresét

Tájékoztató letöltése PDF formátumban