Kamatmentes lakossági energetikai hitel

2019. február 13

Beadási határidő: 2022.12.31.

A Hitelprogram célja a lakossági szektor épületenergetikai beruházásaihoz szükséges forrás rendelkezésre bocsátása a lakóépületek energiahatékonyságának, valamint a lakóépületekhez kapcsolódó megújuló energiaforrás alkalmazásának növelése érdekében.


Támogatható tevékenységek köre:

     Energiamegtakarítást eredményező tevékenységek esetén:

 • homlokzati hőszigetelés
 • nyílászárócsere
 • árnyékoló vagy árnyékvető szerkezetek beépítése
 • fűtési és/vagy használatimelegvíz-rendszerek korszerűsítése
 • hővisszanyerő berendezés korszerűsítése
 • világítási rendszerek korszerű átalakítása

     Megújuló energiafelhasználásra vonatkozó tevékenységek esetén:

 • napkollektoros rendszer telepítése
 • biomassza kazánrendszer kiépítése
 • napelemes rendszer telepítése
 • hőszivattyú telepítése

Elszámolható költségek köre:

 • anyagköltség
 • munkadíj
 • szakértői (beleértve az energiatanúsítvány költségét és az értékbecslés díját), tervezői, eljárási költségek (beleértve a közjegyzői költségeket és a tulajdoni lap másolata beszerzésének költségét), műszaki ellenőrzés költsége
 • projektmenedzsment-költségek
 • egyéb költségek (minden olyan munka költsége, amelynek elvégzése elengedhetetlen a kivitelezési munkákhoz, vagy a biztonságos működést, tűzvédelmet és az életveszély elhárítását szolgálja)

Kölcsönfelvevő lehet:

 • természetes személy, magánszemély
 • társasház,
 • lakásszövetkezet

A Hitelprogram Állami Támogatást nem tartalmaz. A kölcsön összege:

 • Természetes személy esetén: minimum 500.000 forint, maximum 10 millió forint.
 • Társasház és Lakásszövetkezet esetén: lakásonként minimum 500.000 forint, maximum 7 millió forint.

A kölcsön kondíciói:

Kamat

fix 0% / év

Kezelési költség

Nem kerül felszámításra.

Rendelkezésre tartási jutalék

Nem kerül felszámításra.

Előtörlesztési díj

Nem kerül felszámításra.

Késedelmi kamat

A PTK-ban meghatározott mértékű késedelmi kamat

Szerződésmódosítás díja

Nem kerül felszámításra.

Egyéb költségek

Nem kerül felszámításra, kivéve az, amely harmadik felet illet (pl. értékbecslői, közjegyzői díj).

A követelésbehajtás költségei felszámíthatók.

A kölcsön előtörleszthető anélkül, hogy az a kölcsön kondícióinak romlását, vagy terheinek, költségeinek növekedését eredményezné.

A kölcsön futamideje

Legfeljebb 20 év, türelmi és rendelkezésre tartási idővel együtt értendő.


Önerő: a Projekt elszámolható költségének minimum 10%-a.


Projekt fizikai befejezésének határideje (a kölcsönszerződés megkötésétől számítva):

 • Természetes személy esetén: legfeljebb 18 hónap
 • Társasház/Lakásszövetkezet esetén: legfeljebb 24 hónap


Benyújtható: 2022. december 31-ig.Tájékoztató letöltése PDF formátumban