Pályázat mikro-, kis- és középvállalkozások munkahelyteremtő beruházásainak támogatására

2019. március 21

Keretösszeg: 5 milliárad forint
A pályázat az alábbi két időszakban kerül meghirdetésre:

     1. pályázati ciklus: 2019. március 18-ától 2019. április 22-ig
     2. pályázati ciklus: 2019. augusztus 1-jétől 2019. szeptember 5-ig

 

Támogatható tevékenységek köre:

 1. Új eszközök, gépek beszerzése
 2. Immateriális javak költségei: csak találmány, szabadalom, licenc és know-how
 3. Ingatlan vásárlása: kizárólag üzleti tevékenység végzésére irányuló ingatlan
 4. Tárgyi eszközökhöz, épületekhez kapcsolódó bérleti díjak, lízing költségek
 5. Új épület /épületrész felépítésével kapcsolatos építési költségek


Kötelező vállalás: A pályázó legalább 2 fő, teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló számára létesít új munkahelyet és legalább 2 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal.


Támogatás formája, összege: vissza nem térítendő támogatás. (Régiónként és támogatás típusonként eltérő intenzitással)
Alaptámogatás:
nem regisztrált álláskereső személy esetén 1,7 millió Ft/új munkahely

Kiegészítő támogatások (alaptámogatáson felül):

 1. Nyilvántartásba vett, kiközvetített álláskereső foglalkoztatása: 700 ezer Ft/új munkahely
 2. Olyan kiközvetített álláskereső foglalkoztatása, aki a foglalkoztatást megelőző 12 hónapban kizárólag közfoglalkoztatási jogviszony keretében volt foglalkoztatva: 1,5 millió Ft/új munkahely
 3. Hatodik életévét be nem töltött gyermekét saját háztartásában nevelő nő foglalkoztatása: 1,5 millió Ft/új munkahely
 4. Amennyiben a beruházás kedvezményezett járásban vagy kedvezményezett településen valósul meg: 400 ezer Ft/új munkahelyTámogatást igénylők köre:


Támogatást igénylők köre
Magyarországon telephellyel rendelkező KKV-k:

 1. gazdasági társaságok, egyes jogi személyek vállalatai
 2. külföldi cégek bejegyzett képviseletei, telephelyei
 3. szövetkezetek
 4. egyéni vállalkozók

Pályázattal kapcsolatos határidők

 

Pályázat benyújtása

Megvalósítás határideje

Elszámolás határideje

1. pályázati ciklus

2019. március 18. –

2019. április 22.

2020. február 29.

2020. március 31.

2. pályázati ciklus

2019. augusztus 1. –

2019. szeptember 5.

2020. augusztus 31.

2020. október 8.


Előleg: az elnyert támogatás 50 %-a, mely a szerződés megkötését követő 30 napon belül kerül utalásra


Saját forrás: beruházás összköltségének legalább 25 %-a


Biztosítékadási kötelezettség:
Biztosíték lehet az odaítélt támogatás összegének:

 1. 120%-át jelentő, feltétel nélküli és visszavonhatatlan hitelintézet vagy pénzügyi vállalkozás által vállalt garancia, vagy
 2. 150%-át kitevő hitelbiztosítéki értéken megállapított jelzálogjog, melynek zálogtárgya csak permentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan lehet.

 

Tájékoztató letöltése PDF formátumban