A  projektek megvalósítási szakaszában elvégzett feladataink:


• a támogatási szerződés megkötésének lebonyolítása,
• a projektterv összeállítása, optimalizálása,
• jelentések elkészítése
     · Projekt Előrehaladási Jelentés (PEJ) papíralapon és elektronikusan,
     · Záró Jelentés (ZPEJ) papíralapon és elektronikusan,
• Megbízóval közösen a KSZ-szel történő egyeztetések (szükség szerint),
• Megbízó eljárásrendjének megfelelően a kuratóriumi, képviselőtestületi, vezetőségi      előterjesztések előkészítése,
• Megbízott, mint Kedvezményezett
     · projektre vonatkozó (nem közbeszerzésköteles) tevékenységeinek, szerződéseinek        előkészítése, szerződéseinek követése,
     · közbeszerzési eljárás előkészítése, közbeszerzési szakértővel való együttműködés,
     · szerződéses partnereivel való kapcsolattartás, feladatok összehangolása, partnerek        irányítása,
     · képviselete, a projekt megvalósításában résztvevők – kivitelező, műszaki ellenőr,    beszállító, alvállalkozó, tervező, hatóságok, KSZ - előtt,
• a Projekt megvalósításának operatív irányítása,
• időközi és záró kifizetési kérelmek elkészítése, benyújtása,
• a KSZ helyszíni szemléin a pályázó képviseletének ellátása.