Megjelent a GINOP-1.2.14-20 Divat és dizájnipari mikro-, kis-, és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása pályázat!

2020. december 17

Keretösszeg: 7 milliárd Ft
Igényelhető összeg: minimum 5 millió Ft, maximum 150 millió Ft
A pályázatok benyújtása: 2020. december 15., 9:00 és 2021. március 4, 12:00 között

Támogatást igénylők köre 

 

 • Kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok (Kft, Rt, Kkt, Bt, Egyéni cég, Egyéni vállalkozó) 
 • Legalább 1 lezárt évvel rendelkeznek 
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő 
 • Amelyek a meghatározott TEÁOR szám szerinti fejlesztendő tevékenysége a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt feldolgozóipari tevékenységekre irányul - Ellenőrizze tevékenységének támogathatóságát! A fejlesztendő tevékenységnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie.
 •  Amelyek esetében az 1 főre jutó személyi jellegű ráfordítás összege minimum 2.500.000 Ft volt 

 

A támogatás mértéke, összege 

 

 1. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 5.000.000 Ft, maximum 150.000.000 Ft. 
 2. A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a. 

 

A támogatás formája 

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül. 

A projekt megvalósítás időtartama: A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 12 hónap áll rendelkezésre. 

A projekt területi korlátozása 

A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. 

Benyújtási határidő: A támogatási kérelmek benyújtása 2020. december 15. 9:00-tól 2021. március 4. 12:00-ig lehetséges. 

Rendelkezésre álló forrás: A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft. 

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 200-350 db 

Támogatható tevékenységek köre

 

 •  Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését. 
 • Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt legfeljebb 10%a). 
 • Ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen: bővítés, átalakítás, korszerűsítés (a projekt legfeljebb 50%-a). 
 • Információs technológia-fejlesztés (a projekt legfeljebb 50%-a) 
 • Iparjogvédelmi tanácsadás (a projekt legfeljebb 10%-a) 
 • Piacra jutáshoz kapcsolódó marketing tevékenységek és tanácsadás előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatások (a projekt legfeljebb 10%-a) 
 • Bérköltség-támogatás igénybevétele 
 • Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el). 
 • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek

 

 

Tájékoztató letöltése PDF formátumban