Megjelent a GINOP 1.2.9-20 Hátrányos helyzetű településeken működő mikro- és kisvállalkozások fejlesztésének támogatása pályázat

2020. november 25

Keretösszeg: 5 milliárd Ft
Igényelhető összeg: minimum 2 millió Ft, maximum 60 millió Ft
A pályázatok benyújtása: 2021. január 12., 12:00 - 2021. február 12., 12:00
 

 

Támogatást igénylők köre

  • mikro- és kisvállalkozások,  
  • rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel
  • átlagos statisztikai állományi létszáma legalább 1 fő,
  • a pályázat mellékletében szereplő települések egyikén működnek (a Közép-magyarországi régió nem támogatott)


Jogi forma szerint: kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek

A támogatás mértéke, összege


  • A Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 2.000.000 forint, maximum 10.000.000 forint. Az összes elszámolható költség 70%-a.
  • A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településeken minimum 10.000.001 forint, maximum 60.000.000 forint. Az összes elszámolható költség 100%-a.


A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámolója szerinti árbevétel kétszeresét.

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.

Kötelező vállalások:

·         Azon mikro- és kisvállalkozás esetében, amely a Felhívás 1. számú mellékletében felsorolt település valamelyikén valósítja meg fejlesztését, és az igényelt vissza nem térítendő támogatás minimum 2.000.000 Ft, maximum 10.000.000 Ft, a felhívás jelen pontja nem releváns.

·         A Felhívás 2. számú mellékletében felsorolt településen működő székhelyén/telephelyén legalább 1 fővel bővíti a foglalkoztatottak számát

 

A Projekt megvalósítás időtartama:


A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.

A projekt területi korlátozása

Megvalósulási helyszínnek a támogatási kérelem benyújtását megelőzően fél évvel kell bejegyzésre kerülnie.

Felhívás keretében támogatás csak a Felhívás 1. és 2. számú szakmai mellékletben felsorolt településen megvalósuló beruházáshoz nyújtható.

Benyújtási határidő:

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtására 2021. január 12. hétfő 12 órától 2021. február 12. péntek 12 óráig van lehetőség.

Rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 800 db

Támogatható tevékenységek köre

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

a)       Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

b) A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás (építés, korszerűsítés, átalakítás, bővítés).

c) Információs technológia-fejlesztés: új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el).

d) Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 20%-át érheti el).

e) Gyártási licenc, gyártási know-how, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó költségek (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 10%-át érheti el).

f) Bérköltség-támogatás igénybevétele (a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb 50%-át érheti el),

g) Munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása (kizárólag Bérköltség-támogatás igénybevétele tevékenység megvalósítása esetén választható, a tevékenység elszámolható összköltségének legfeljebb 15%-át érheti el).

h) Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek


A tájékoztató letöltése pdf formátumban