Élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása

2021. május 13

Hamarosan megjelenik a GINOP-1.2.12-20 élelmiszeripari középvállalatok komplex beruházásainak támogatása pályázat!

Keretösszeg: 5,149 milliárd Ft
Igényelhető összeg: minimum 30 millió Ft, maximum 500 millió Ft
A pályázatok benyújtása: előreláthatólag 2021. február 4. 9:00-tól - 2021. március 11, 12:00
 


Támogatást igénylők köre

·   élelmiszeripari középvállalkozások, amelyek

·   rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel

·  projektjének összköltsége nem haladja meg a kérelem benyújtását megelőző utolsó lezárt, teljes üzleti évi értékesítés nettó árbevételét

· 2020. július 30. előtti dátummal bejegyzett TEÁOR 10-es és 11-es főtevékenységgel rendelkeznek, és a projekt fejlesztendő tevékenysége is ezen tevékenységre irányul

·   köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepelnek

Jogi forma szerint:

 

 • kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, vagy az EGT területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

 

 

A támogatás mértéke, összege


Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: minimum 30.000.000 Ft, maximum 500.000.000 Ft.

Kis- és középvállalkozások részére tanácsadáshoz nyújtott támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.

Regionális beruházások esetén a támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 60%-a az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld, a Dél-Dunántúl régiókban megvalósuló projektek esetében.

Képzési támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költségek 50%-a lehet.

Megújuló energia termeléséhez nyújtott beruházási támogatás esetén a támogatás maximális mértéke az elszámolható költség:

 • 45%-a, de legfeljebb a regionális beruházási támogatás keretében igénybe vehető támogatás maximális mértéke,
 • 30%-a, ha kisméretű létesítmény esetén nem létezik az ab) pont szerinti hasonló, kevésbé környezetbarát beruházás.

 

A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül.

Kötelező vállalások

Jelen felhívás esetében nem releváns.

Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.

Önerő

A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.

A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.

A megvalósulási helyszínnek 2020. július 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására.

Benyújtási határidő

A támogatási kérelmek benyújtása előreláthatólag 2021. február 4. 9:00-tól 2021. március 11. 12:00-ig lehetséges.

Rendelkezésre álló forrás

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 5,149 milliárd Ft. A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 15-25 db

 

Támogatható tevékenységek köre

Felhívás 1. számú szakmai mellékletében felsorolt TEÁOR besorolás szerinti fejlesztésekhez kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:

 • Új eszközök, gépek beszerzése,
 • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését

A fentiek mellett támogatható továbbá:

 • Információs technológia-fejlesztés,
 • Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik,
 • A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás meglévő vagy bérelt telephelyen, építés, bővítés, átalakítás, korszerűsítés,
 • Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett szolgáltatástípusok,
 • Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe,
 • Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával.


Tájékoztató letöltése PDF formátumban