Az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának korlátozásával érintett, valamint az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkozó vállalkozások kapacitásbővítésének támogatása

2021. május 13

Hamarosan megjelenik a GINOP-1.2.13-20!

Keretösszeg: 7 milliárd Ft
Igényelhető összeg: minimum 20 millió Ft, maximum 400 millió Ft
A pályázatok benyújtása: előreláthatólag 2021. február 1. 9:00-tól - 2021. április 15., 12:00

 

Jelen felhívás olyan kkv-k technológiaváltását és kapacitásbővítését támogatja, amelyek az egyszer használatos és egyéb műanyagtermékek forgalomba hozatalának betiltásával érintettek, illetve az ezeket helyettesítő termékek gyártásával foglalkoznak.Támogatást igénylők köre

 

  • mikro-, kis- és középvállalkozások, akiknek
  • az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. által kiállított tanúsítvánnyal rendelkeznek arról, hogy a GINOP-1.1.4-16 keretében végzett előminősítésen átestek, és nem nyújtottak be támogatási kérelmet GINOP-1.2.7-20 és GINOP-1.2.11-20 felhívásokra
  • rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes (365 napos) üzleti évvel - beszámoló szükséges
  • éves átlagos statisztikai állományi létszámuk a kérelem benyújtása előtti lezárt, teljes üzleti év beszámolója alapján minimum 3 fő volt
  • nettó árbevételük minimum 30 millió Ft volt a kérelem benyújtása előtti lezárt, teljes üzleti év beszámolója alapján
  • cégkivonatuk alapján rendelkeznek a kérelem benyújtásának időpontjáig bejegyzett, a felhívás 1. sz. mellékletében meghatározott TEÁOR számú tevékenységgel, ami egyben a projekt fejlesztendő tevékenysége is

Jogi forma szerint:

  • kettős könyvitelt vezető gazdasági társaságok vagy egyéni cégek

 

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege: min. 20 millió, maximum 400 millió forint.


A támogatás formája

Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás visszatérítendő támogatásnak minősül.

Az összköltség maximum 50%-át elérő visszatérítendő támogatás, a támogatott projekt megfelelő teljesítése (projekt megvalósítási időszak), valamint az előre meghatározott – fenntartási időszak 1. évét követően visszamért - eredményességi célok elérése esetén részben vagy egészben átalakítható vissza nem térítendő támogatássá.


Kötelező vállalások:

Jelen felhívás esetében nem releváns.


Fenntartási kötelezettség a projekt megvalósítás befejezésétől számított 3 év.


Önerő: A támogatást igénylőnek legalább a projekt összköltségének az igényelt támogatási összeggel csökkentett részét kitevő önerővel kell rendelkeznie.


A Projekt megvalósítás időtartama:

A Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre.


A projekt területi korlátozása

Nem támogatható a Közép-magyarországi régió területén megvalósuló fejlesztés.


Benyújtási határidő:

Az előminősítési kérelmek az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft-hez a GINOP-1.1.4-16 kiemelt projekt keretén belül nyújthatók be 2021. január 15-ig.

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2021. február 1. 9:00-tól 2021. április 15. 12:00-ig lehetséges.


Rendelkezésre álló forrás:

A felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 7 milliárd Ft.

A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 50 db


Támogatható tevékenységek köre

 

  • Új eszközök, gépek beszerzése
  • új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését
TTájékoztató letöltése PDF formátumban