HAMAROSAN MEGJELENIK- Élelmiszeripari üzemek fejlesztése

2021. május 14

Benyújtható: 2021. július 7. – 2021. augusztus 31.

A felhívás célja

A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a mezőgazdasági termelők, valamint a mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozások számára olyan élelmiszer-feldolgozáshoz, illetve borászati tevékenységhez kapcsolódó fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, versenyképességük javításához.

A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek

 

I. Kötelezően megvalósítandó önállóan támogatható tevékenységek

A Felhívás keretében a TEÁOR 10 és 11 besorolás szerinti tevékenységekhez kapcsolódó, élelmiszeripari feldolgozást szolgáló projektek támogathatóak. Kivéve TEÁOR 1020 (halfeldolgozás és tartósítás) és s TEÁOR 109 (takarmánygyártás).

 A) Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatása az alábbi célterületi bontás szerint:

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

·         Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

·         Termeléshez és/vagy élelmiszeripari termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

·         Élelmiszeripari tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) beszerzése az összefoglaló VI. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

·         Szőlőfeldolgozáshoz, mustkezeléshez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor készítéséhez, bor-, pezsgő-, illetve habzó bor kezeléséhez, tárolásához, érleléséhez és kiszereléséhez kapcsolódó új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek kialakítása.

·         Termeléshez és/vagy borászati termékek előállítását/feldolgozását szolgáló tevékenységhez kapcsolódó, üzemen belüli anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz szükséges új eszközök beszerzése.

·         Borászati tevékenységhez kapcsolódó, áruszállításra használható szállítójárművek beszerzése (N járműkategória szerint: teherautók és furgonok) az összefoglaló VI. pontjában rögzített felső korlát figyelembe vételével.

B) A megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása mindkét célterület kapcsán egységesen

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása

·         Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból. (napkollektorok alkalmazása, biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése, geotermikus energia használata, napelemes rendszer kialakítása, szélenergia felhasználása)

 

II. Önállóan nem támogatható tevékenységek

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek:

Tájékoztatással, nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése.

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek:

1.       Önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen:

·         új gépek és berendezések vásárlása, számítógépes szoftverek, IKT fejlesztések

·         szabadalmak, licencek, szerzői jogok és védjegyek vagy eljárások megszerzése

2.       Önállóan nem, csak valamely Mezőgazdasági termékek értéknövelése, a piacra jutást elősegítő technológiai fejlesztést célzó beruházások támogatásához kapcsolódó tevékenységgel együtt támogatható mindkét célterület tekintetében:

·         Az élelmiszeripari- és/vagy borászati tevékenységek ellátásához/végzéséhez kapcsolódó, a termeléshez, a vállalatirányításhoz, a belső nyilvántartási-, és a vállalati infokommunikációs rendszerekhez szükséges informatikai eszközök és szoftverek beszerzés.

Nem támogatható tevékenységek

·         épületek, építmények kialakítása, bővítése, felújítása;

·         a TEÁOR 1020 kódja alá tartozó halfeldolgozást és tartósítást célzó tevékenység;

·         a TEÁOR 109 kódja alá tartozó takarmánygyártást célzó tevékenység;

·         erőgépek, személyszállító gépjárművek beszerzése;

·         ingatlan vásárlás;

·         új üzem létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás);

·         a 2. célterületen gönci hordónál (1,36 hl-nél) kisebb űrtartalmú fahordó vásárlása;

·         használt gépek, eszközök, anyagok, továbbá egyszer használatos eszközök és göngyöleg beszerzése;

·         folyékony bioüzemanyag előállítása

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

 

A projekt fizikai befejezésére a Támogatói Okirat hatálybalépését követő naptól számított legfeljebb 24 hónap áll rendelkezésre. 

Benyújtási határidő 

 

2021. július 7. – 2021. augusztus 31.

Első szakasz: 2021. július 7. – 2021. július 20.

Második szakasz: 2021. július 21. – 2021. augusztus 3.

Harmadik szakasz: 2021. augusztus 4. – 2021. augusztus 17.

Negyedik szakasz: 2021. augusztus 18. – 2021. augusztus 31.

 

Fenntartási kötelezettség

 

A projekt megvalósítás befejezésétől számított 5 év.

Támogatást igénylők köre

 

1. célterület – Élelmiszer-feldolgozó üzemek fejlesztése

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni.

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul

 2. célterület – Borászati üzemek fejlesztése

1. Mezőgazdasági termelő, aki abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évben árbevételének legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származott. A mezőgazdasági tevékenységből származó nettó árbevétel és annak nettó árbevételhez viszonyított arányának kiszámítását a Felhívás 6. számú mellékletében szereplő képlet alkalmazásával kell elvégezni. 

Őstermelők családi gazdasága (ŐCSG), mint támogatást igénylő esetében a gazdaságban részt vevő valamennyi tag az ŐCSG-n belüli tevékenységgel érintett, mezőgazdasági termeléséből származó nettó árbevételének meghatározásakor a személyi jövedelemadó bevallásban szereplő adatokat kell figyelembe venni.

Családi mezőgazdasági társaság (CSMT) esetében – amennyiben a CSMT teljes lezárt üzleti évvel még nem rendelkezik – a CSMT-ben részt vevő tagoknak a támogatási kérelem benyújtását megelőző, vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkeznek adatokkal, az azt megelőző teljes lezárt üzleti évre vonatkozó árbevételét össze kell számolni, és az összeszámolt árbevétel legalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből kell, hogy származzon. Amennyiben a CSMT rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel, úgy az előírást önmagában szükséges teljesítenie.

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás, amely abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. a támogatási kérelem benyújtását megelőző utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;

b. a támogatási kérelemmel érintett tevékenységhez Annex I. (0806 10 90, 2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termékeket használ fel;

c. a támogatási kérelemmel érintett tevékenysége kizárólag Annex I. (2204, 2209, 2307, 2308 árucsoportba tartozó) borászati termék előállítására, kiszerelésére és tárolására irányul.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében nincs lehetőség.


A támogatás mértéke, összege

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: maximum 100 millió Ft

A támogatás maximális mértéke (az egyes támogatási kategóriákra irányadó részletszabályok figyelembevételével):

– a közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a

– a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a

 

Regionális beruházási támogatás esetén:

A támogatási intenzitás legmagasabb mértéke az egyes régiókban a következők szerint alakul a KMR-en kívül, azzal, hogy az így számított támogatási intenzitás nem haladhatja meg a Vidékfejlesztési Programban meghatározott 50%-os maximális támogatási mértéket:

·         az Észak-Magyarország, az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és a Dél-Dunántúl régiókban 50%

·         a Közép-Dunántúl régióban 35%

·         a Nyugat-Dunántúl régióban 25%

 

 

Előleg

 

Jelen Felhívás keretében támogatott projektek esetében az utófinanszírozású beruházási tevékenységekre a vissza nem térítendő támogatás vonatkozásában igénybe vehető támogatási előleg maximális mértéke a megítélt beruházási támogatási összeg 50 %-a.


A tájékoztató letöltése pdf formátumban